Ευρωπόλ

(Ανακατεύθυνση από Europol)

Η Ευρωπόλ (αγγλικά: European Police Office, Europol), όπως αποδίδεται στην ελληνική, είναι η υπηρεσία πληροφοριών σε ζητήματα εγκληματικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας ασυλία από δικαστικές διώξεις, η Ευρωπόλ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στην 1 Ιανουαρίου 1999.

Ευρωπόλ
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση1  Οκτωβρίου 1998
ΈδραΧάγη
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος
Παλαιό λογότυπο

Η ίδρυση της Ευρωπόλ ξεκίνησε σαν ιδέα στη δεκαετία του 1980 μεταξύ αστυνομικών οργανώσεων της Ευρώπης και έφθασε να συμφωνηθεί επίσημα πλέον στην Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, και να ισχύει από τον επόμενο χρόνο, το Νοέμβριο του 1993. Η υπηρεσία άρχισε περιορισμένες αποστολές ως η Μονάδα (δίωξης) Ναρκωτικών της Ευρωπόλ. Στις 3 Ιανουαρίου 1994 το Πρωτόκολλο της Ευρωπόλ επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και άρχισε να ισχύει από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Η Ευρωπόλ χειρίζεται τους πόρους της (περίπου 410 υπάλληλους και 90 διοικητές) από την έδρα της στη Χάγη. Το μέγεθος της Ευρωπόλ δείχνει ότι συνεργάζεται με πολλές άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, κατά τμήματα Χωρών μελών, το καθένα με έναν υπάλληλο ή μια ομάδα, και με κύριο καθήκον να διευκολύνει τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ.

Από το 2007 η Ευρωπόλ δρα σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι οποίες ήδη ήταν μέλη του Ευρωπόλ πριν γίνουν μέλη της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2007. Αυτό έγινε και με μερικά κράτη της κεντρικής Ευρώπης τα οποία έγιναν μέλη της ΕΕ το 2004, αλλά είχαν γίνει μέλη του Ευρωπόλ το 2002 για να κάνουν πιό σταδιακή τη διαδικασία εισχώρησης στην ΕΕ και την μετακίνηση πληθυσμών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία