Αλγόριθμος FCFS

(Ανακατεύθυνση από FCFS)

Ο αλγόριθμος FCFS είναι ένας αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού ο οποίος έχει ως καθήκον να επιλέγει με ποια σειρά θα εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις προς ένα σκληρό δίσκο που αφορούν εγγραφή και ανάγνωση σε αυτόν.

Περιγραφή Επεξεργασία

Ο αλγόριθμος FCFS είναι η απλούστερη μορφή χρονοπρογραμματισμού δίσκου. Το όνομά του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων First Come First Served και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εξυπηρετεί τις αιτήσεις του δίσκου με την σειρά που αυτές καταφθάνουν σε αυτόν.

Ο αλγόριθμος αυτός είναι ο πιο δίκαιος αλγόριθμος αλλά γενικά δεν είναι και ο γρηγορότερος καθώς η κεφαλή του δίσκου μπορεί να κινηθεί από την μια του άκρη στην άλλη για να εξυπηρετήσει μια αίτηση αγνοώντας αιτήσεις κοντινότερες προς αυτή.[1]

Παράδειγμα Επεξεργασία

Έστω σκληρός δίσκος με 200 ίχνη ο οποίος έχει μια δεδομένη στιγμή τις παρακάτω αιτήσεις: ίχνος 11, ίχνος 5, ίχνος 53, ίχνος 88, ίχνος 76, ίχνος 2.

Έστω ότι η κεφαλή την δεδομένη στιγμή είναι στο ίχνος 30.

FCFS Επεξεργασία

30 --> 11 --> 5 --> 53 --> 88 --> 76 --> 2

Δείτε επίσης Επεξεργασία


Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Λειτουργικά Συστήματα, 2η Ελληνική Έκδοση (Silberschatz, Galvin, Gagne), σελ. 604.

Πηγές Επεξεργασία

  • Λειτουργικά Συστήματα, 2η ελληνική Έκδοση (Silberschatz, Galvin, Gagne), ISBN 978-960-411-692-8.