Το Freemium, ένας συνδυασμός των λέξεων "δωρεάν" και "premium", είναι μια στρατηγική τιμολόγησης με την οποία παρέχεται δωρεάν ένα βασικό προϊόν ή υπηρεσία, αλλά χρήματα χρεώνονται για πρόσθετες λειτουργίες, υπηρεσίες ή εικονικά ή φυσικά αγαθά που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της δωρεάν έκδοσης του λογισμικού. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία λογισμικού από τη δεκαετία του 1980. Ένα υποσύνολο αυτού του μοντέλου που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών ονομάζεται δωρεάν παιχνίδι.