Το HACCP (αγγ: Hazard Analysis and Critical Control Points, μεταφρ: ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, ειδικότερα του τελικού προϊόντος.

Με το σύστημα HACCP μπορούμε να προβλέψουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τρόφιμου, και να αποφύγουμε έτσι την πρόκληση ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή. Ουσιαστικά το σύστημα HACCP κάθε μονάδας παραγωγής είναι ένα σύνολο γραπτών διαδοχικών οδηγιών εργασίας και αποτελεσμάτων ή συζητήσεων μοναδικό για κάθε βιομηχανία, βιοτεχνία ή εγκατάσταση παραγωγής[1].

Haccp και συσχετισμός με ISO 22000[2]

Επεξεργασία

Το πρότυπο ISO 22000:2017 ενσωματώνει τις αρχές του HACCP συνδυάζοντάς τες με τα προαπαιτούμενα προγράμματα και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης. Έχοντας εγκαταστήσει ένα σύστημα HACCP, η επιχείρηση είναι εύκολα πιστοποιήσιμη κατά ISO 22000. Τα σημαντικότερα οφέλη πιστοποίησης κατά ISO 22000:2018 είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και τις απαιτήσεις των πελάτων.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Γαλανός Ευθύμιος, Μπαλαμπάνη Ασημούλα, , Σφαλαγκάκου Παναγιώτα, Φισκατώρης Εμμανουήλ (2009). Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων. ΑΓΝΩΣΤΗ: Ο.Ε.Δ.Β. σελ. 256. ISBN 960-06-0744-3. 
  2. «Τι είναι το Haccp | Κόστος Πιστοποίησης Haccp». ISO Experts. 9 Δεκεμβρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022.