Το Manchester score είναι δείκτης πρόγνωσης του μικροκυτταρικού καρκίνου, ο οποίος υπολογίζεται από ένα σύνολο φυσικών και βιοχημικών δεικτών.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον καρκίνο του πνεύμονα, του μαστού, κ.ά..

Οι εκτιμήσεις επιβίωσης για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα γίνονται με βάση των παρακάτω πίνακα:

Manchester score Προγνωστική ομάδα Διετής επιβίωση (%)
0-1 Καλή 16.2
2-3 Μέτρια 2.5
4 ή παραπάνω Ασθενής 0