Το όνομα αρχείου αρχίζει με $1. Φαίνεται πως είναι μια εικόνα μειωμένου μεγέθους (μικρογραφία). Αν έχετε αυτή την εικόνα σε πλήρη ανάλυση, επιφορτώστε τη, αλλιώς αλλάξτε παρακαλώ το όνομα του αρχείου.