Ο Okolnichy ( ρωσικά: око́льничий‎ ) ήταν ένας παλιός βαθμός και θέση στην Αυλή των ηγεμόνων της Μόσχας από την εισβολή των Μογγόλων εναντίον των Ρως του Κιέβου μέχρι την κυβερνητική μεταρρύθμιση που ανέλαβε ο Μέγας Πέτρος. Η λέξη προέρχεται από τη ρωσική λέξη «δίπλα», «πλησίον», που σημαίνει «καθισμένος κοντά στον τσάρο».

Τα καθήκοντα των πρώτων γνωστών okolnichy περιελάμβαναν τη διευθέτηση των ταξιδιών και της διαμονής των μεγάλων πριγκίπων και τσάρων, καθώς και τη φιλοξενία ξένων πρεσβευτών και την παρουσίασή τους στην Αυλή.

Αρχικά ο αριθμός τους ήταν πολύ μικρός, αλλά αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου και απέκτησαν περισσότερα καθήκοντα. Ένας okolnichy μπορούσε να είναι επικεφαλής ενός κρατικού γραφείου ( prikaz ) ή ενός στρατιωτικού συντάγματος, μπορούσε να είναι πρεσβευτής ή μέλος της κρατικής Δούμας .

Αρχικά ο βαθμός okolnichy ήταν ο δεύτερος υψηλότερος μετά από αυτό του Βογιάρου, ενώ συχνά εκτελούσαν παρόμοια καθήκοντα. Σύμφωνα με το σύστημα του mestnichestvo, ένα πρόσωπο δεν θα μπορούσε να γίνει βογιάρος, εκτός αν κάποιος άλλος στην οικογένειά του κατείχε πρόσφατα το βαθμό του βογιάρου / okolnichy. Κατά συνέπεια, μια θέση okolnichy ήταν ένα βήμα για την παραχώρηση του βαθμού του βογιάρου σε έναν μη ευγενή. Ακόμη και ο πρίγκιπας Ντμίτρυ Ποζάρσκυ, αν και κνιάζ των Ρουρικίδων από τη γέννηση του, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση υψηλότερη από αυτή του okolnichy, διότι ούτε οι γονείς, ούτε οι θείοι του κατείχαν ποτέ ένα βαθμό υψηλότερο από αυτό του stolnik .

Υπό τους Ρομανώφ, δόθηκε στις 18 πιο επιφανείς οικογένειες ευγενών του Μοσχοβία το προνόμιο να ξεκινήσουν την επίσημη καριέρα τους από τον βαθμό του okolnichy, παρακάμπτοντας όλες τις κατώτερες τάξεις, όπως αυτή του stolnik . Την ίδια περίοδο, οι θέσεις των okolnichy διαφοροποιήθηκαν και μερικές από αυτές (προ-okolnichy ή σχεδόν-okolnichy) ήταν υψηλότερης τάξης από εκείνες των μη πλησιέστερων στους βογιάρους θέσεις. Οι όροι προέρχονται από μια ημι-επίσημη κατάταξη με βάση την εγγύτητα των σχέσεων τους με τον τσάρο.

βιβλιογραφικές αναφορέςΕπεξεργασία