Η ρήση Tantum devolutum quantum appelatum είναι λατινική νομική έκφραση. Σημαίνει «τόσο μεταβιβάζεται όσο εκκαλείται (προσβάλλεται με έφεση)».

ΈννοιαΕπεξεργασία

Η φράση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων.[1]

Ελληνικό δίκαιοΕπεξεργασία

Ο κανόνας έχει καθιερωθεί στο άρθρο 522 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας:

«Με την άσκηση της εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους».

Αντίστοιχος κανόνας ισχύει και στον χώρο της ποινικής δικονομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 468 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προβλέπεται το εξής:

"Σε κάθε περίπτωση το συμβούλιο ή το δικαστήριο που κρίνει το ένδικο μέσο, έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη του βουλεύματος ή της απόφασης στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμενοι λόγοι".

Τέλος, σχετικός κανόνας δικαίου περί του μεταβιβαστικού αποτελέσματος ανευρίσκεται και στο δημόσιο δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 97 παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προβλέπεται ότι:

"Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο περιορίζεται να κρίνει την υπόθεση μέσα στα όρια των αιτιάσεων που προβάλλονται κατά της πρωτόδικης Απόφασης. Μέσα στα όρια αυτά, το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως όσα το πρωτοβάθμιο έπρεπε να εξετάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δεύτερη περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 79, αλλά δεν τα εξέτασε".

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Ράμμος, 2012, σελ. 72.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Γ. Θ. Ράμμος/Ν. Κ. Κλαμαρής/Γ. Τ. Ορφανίδης, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου: Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2012.