Η φράση στα Λατινικά Tempus fugit σημαίνει «Ο χρόνος φεύγει». Χρησιμοποιείται συχνά σαν επιγραφή στα ρολόγια, αλλά και από κάποιον που θέλει να δείξει τον περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεσή του (σε μια συνάντηση, σε γραπτές εξετάσεις, κλπ.).