Το Tiki Wiki CMS Groupware, αρχικά και περισσότερο γνωστό συνήθως ως TikiWiki ή απλώς Tiki, είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα βασισμένο σε wiki, Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Online office suite γραμμένο κυρίως σε PHP και διανεμημένο υπό την άδεια GNU Lesser General Public License (LGPL).[1] Εκτός από την κατασκευή ιστότοπος και portals στο Διαδίκτυο και σε Intranets και Extranets, το Tiki περιέχει μια σειρά από συνεργατικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να επιχειρεί ως Geospatial Content Management System (GeoCMS) ή Groupware web εφαρμογή.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία