Το UHF (Ultra High Frequency) είναι η ονομασία για ραδιοσυχνότητες που κυμαίνονται μεταξύ 300 MHz και 3 GHz, γνωστό και ως ζώνη δεκαπέντε, καθώς τα μήκη κύματος κυμαίνονται από ένα δέκατο του μέτρου (10 εκατοστά) έως και 1 μέτρο. Για τη λήψη ραδιοκυμάτων UHF χρειάζεται να υπάρχει οπτική επαφή με τον πομπό καθώς παρεμποδίζονται από τους λόφους και τα μεγάλα κτίρια, αν και η μετάδοση μέσω των τοίχων του κτιρίου είναι αρκετά ισχυρή για εσωτερική λήψη. Χρησιμοποιούνται για τηλεοπτικές εκπομπές, κινητά τηλέφωνα, δορυφορική επικοινωνία συμπεριλαμβανομένου του GPS, Wi-Fi και Bluetooth, walkie-talkies, ασύρματα τηλέφωνα και πολλές άλλες εφαρμογές.

 
Η πιο κοινή κεραία UHF.

Το μήκος μιας κεραίας σχετίζεται με το μήκος των ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται. Λόγω των μικρών μηκών κύματος, οι κεραίες UHF είναι στενές και βραχείες. Τα μήκη κύματος UHF είναι αρκετά μικρά ώστε οι αποδοτικές κεραίες μετάδοσης να είναι αρκετά μικρές ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε φορητές και κινητές συσκευές, έτσι ώστε αυτές οι συχνότητες να χρησιμοποιούνται για ασύρματα δίκτυα, όπως φορητά ραδιόφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και κινητά τηλέφωνα.

Εφαρμογές

Επεξεργασία

Οι τηλεοπτικές εκπομπές UHF πληρούσαν τη ζήτηση για επιπλέον τηλεοπτικά κανάλια σε αστικές περιοχές. Σήμερα, μεγάλο μέρος του εύρους ζώνης έχει ανακατανεμηθεί για την χρήση κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικού και κινητού τηλεφωνίας. Τα κανάλια UHF εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για ψηφιακή τηλεόραση.

Το φάσμα UHF χρησιμοποιείται παγκοσμίως για επίγεια κινητά ραδιοσυστήματα για εμπορικούς, βιομηχανικούς, δημόσιους και στρατιωτικούς σκοπούς. Πολλές απόρρητες ραδιοφωνικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνότητες που κατανέμονται στη ζώνη UHF, αν και οι ακριβείς συχνότητες χρήσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Οι μεγάλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν αναπτύξει κυψελωτά δίκτυα και δεδομένων σε σειρά UHF / VHF. Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και το δημόσιο διαδίκτυο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία