Τα Windows XP Professional x64 Edition είναι μία έκδοση των Windows XP Professional, σχεδιασμένη για υπολογιστές με x86-64 bit. Κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 2005. Η έκδοση αυτή σχεδιάστηκε για να τρέχει σε υπολογιστές με 64 bit καθώς και σε υπολογιστές που έχουν καλύτερο hardware από αυτό που δέχονται τα Windows XP Professional, π.χ. περισσότερη από 4 GB RAM που είναι το μέγιστο όριο RAM για Windows XP.

Πλεονεκτήματα

Επεξεργασία

Σε σχέση με τα Windows XP τα Windows XP Professional x64:

  • Δέχονται μέχρι και 128 GB RAM
  • Δέχονται μέχρι και 2 φυσικές CPU
  • Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πυρήνα των Windows Server 2003 που είναι νεότερος από αυτόν των Windows XP
  • Επιτρέπει ταχύτερη κωδικοποίηση ήχου ή βίντεο, υψηλότερη απόδοση παιχνιδιών βίντεο και ταχύτερη απόδοση 3D σε λογισμικό βελτιστοποιημένο για υλικό 64 bit.
  • Ο Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων υποστηρίζει τη μετεγκατάσταση ρυθμίσεων τόσο από υπολογιστές Windows XP 32 bit όσο και από 64 bit.

Ελληνικά

Επεξεργασία

Τα Windows XP Professional x64 διατίθενται μόνο σε ορισμένες γλώσσες (π.χ. Αγγλικά). Στα Ελληνικά η έκδοση αυτή των Windows XP δεν υπάρχει.