Άγιοι Ανάργυροι

Χριστιανοί Άγιοι
Για τοπωνύμια και λατρευτικούς χώρους με το ίδιο όνομα, δείτε: Άγιοι Ανάργυροι (αποσαφήνιση).

Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι επίθετο χριστιανών αγίων που δεν δέχονταν πληρωμή για τις αγαθές πράξεις τους. Αυτοί ήταν συνήθως χριστιανοί ιατροί που προσέφεραν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους. Στα συναξάρια ως «Ανάργυροι» αναφέρονται οι άγιοι και οι άγιες:

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2005
  2. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, ό.π.
  3. Αγιολόγιον, 16 Αυγούστου, ανάκτηση 16-8-2013.
  4. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, ό.π.
  5. Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, ό.π.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

https://naosagiasbarbaras.gr/17-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD-3/ Για περισσότερες πληροφορίες.