Ο Άγιος Ευθύμιος Μαδύτου είναι άγιος της Oρθόδοξης Eκκλησίας. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 5 Μαΐου.

Βιογραφία

Επεξεργασία

Γεννήθηκε στους Επιβάτες της Θράκης στις αρχές του 10ου αιώνα και ήταν γόνος της βυζαντινής οικογενείας "Ρετσέλη" ενώ αδελφή του ήταν η Οσία Παρασκευή η Επιβατινή (τιμάται 14 Οκτωβρίου). Μετά τον θάνατο του πατέρα του ο Ευθύμιος οδηγήθηκε σε μονή της Κωνσταντινούπολης, όπου παρέμεινε επί τριάντα χρόνια διαπρέποντας στους πνευματικούς αγώνες. Κατόπιν εγκατέλειψε το μοναστήρι για να ασκητεύσει ως ερημίτης.

Χειροτονήθηκε σε μεγάλη ηλικία διάκονος από τον Επίσκοπο Περίνθου, και Πρεσβύτερος από άλλον Επίσκοπο. Τέλος αναδείχθηκε Επίσκοπος της πόλεως Μαδύτου του Ελλήσποντου, διακρινόμενος για την άσκηση της αρετής και την ποιμαντορική του ικανότητα. Πιστεύεται ότι κατά την διάρκεια της ζωής του επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων και θεράπευε λεπρούς και κωφάλαλους.

Η φήμη της διορατικότητας του Αγίου Ευθυμίου έφθασε μέχρι τα ανάκτορα, κάνοντας τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄, να μεταβεί από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Μάδυτο για να ζητήσει την γνώμη του Αγίου. Εκεί ο Άγιος Ευθύμιος προέβλεψε την νίκη του Βασιλείου κατά του Βάρδα Φωκά το 989 μ.Χ.

Κοιμήθηκε μεταξύ των ετών 989 - 996 μ.Χ. Κατά την κοίμησή του αναφέρεται ότι το σκήνωμά του ανέβλυσε μύρο και πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν. Γι' αυτό και επωνομάσθηκε Μυροβλήτης.

Περίπου 300 χρόνια μετά, ο Αθηνών Μελέτιος, ο οποίος προήδρευε τότε της Εκκλησίας Μαδύτου και Κοίλης, ζήτησε από τον Γεώργιο Κύπριο, μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, να γράψει εγκωμιαστικό λόγο για τον Άγιο Ευθύμιο, ο οποίος είναι ένα από τα κοσμήματα της Μεσοβυζαντινής Γραμματείας.

Ακολουθία του Αγίου συνέθεσε ο Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, η οποία δημοσιεύτησε στο Αρχείο Θρακικού και Λαογραφικού Θησαυρού το 1961.

Απολυτίκιον

Επεξεργασία

Ἦχος δ΄, Ταχύ προκατάλαβε.

Ἐπιβατῶν τὸν γόνον καὶ Μαδύτου σε πρόεδρον, καὶ Ἱεράρχην κλεινὸν, ἡ χάρις ἀνέδειξε, ὡς τοῦ Χριστοῦ μιμητήν, Εὐθύμιε Ὅσιε` ὅθεν ἱερατεύσας, θεοφρόνως Κυρίῳ, ὤφθης τῆς εὐσεβείας, πρακτικὸς ὑποφήτης` καὶ νῦν Πάτερ ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. τ. 5, σ. 1037. Εκδότης Αθ. Μαρτίνος, Αθήναι : 1962-1968.
  • "Γεωργίου Κυπρίου Εγκώμιον εις τον Μέγαν Ευθύμιον Επίσκοπον Μαδύτων, εξ αιτήσεως γραφέν του Αθηνών ιερού Μελετίου Προεδρεύοντος τότε της Μαδύτου Εκκλησίας". ΡG 142