Σύμφωνα με την περσική μυθολογία ο ουρανός χωριζόταν σε διάφορες ζώνες. Και οι μεν θεοί που κατοικούσαν μέσα στις ζώνες αυτές ονομάζονταν Ζωναίοι, ενώ εκείνοι που κατοικούσαν εκτός αυτών των ζωνών ονομάζονταν Άζωνοι θεοί. Έτσι οι ζωναίοι θεοί βρίσκονταν εγγύτερα της Γης με συνέπεια να είναι ορατοί από τους ανθρώπους, ενώ αντίθετα οι άζωνοι θεοί παρέμεναν αόρατοι.

Στους νεότερους ιστορικούς χρόνους είχε επικρατήσει η άποψη ότι οι άζωνοι θεοί ήταν εκείνοι που τιμώνταν και λατρεύονταν γενικά από όλους τους λαούς, ενώ οι ζωναίοι ήταν εκείνοι που λατρεύονταν σε ορισμένους μόνο τόπους - ζώνες, (τοπικοί θεοί).
Υπό την αντίληψη αυτή, οι θεοί της αρχαίας Αιγύπτου όπως ο Όσιρις και ο Σάραπις ή Σέραπις χαρακτηρίζονταν άζωνοι θεοί.

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, τομ.1ος, σελ.576.