Η Άλλιφα ήταν αρχαία ελληνική πόλη που βρισκόταν κοντά στην Κύμη της Μεγάλης Ελλάδας, στη σημερινή νότια Ιταλία. Είναι γνωστή από τα αργυρά νομίσματα που έκοψε το πρώτο ήμισυ του 4ου αιώνα π.Χ. Τα νομίσματα εικονίζουν το κεφάλι της Αθηνάς, του Απόλλωνα, και στη πίσω όψη φέρουν την εικόνα βοδιού ή σκύλας.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ιωάννης Σβορώνος, Ιστορία των νομισμάτων, ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής, Εν Αθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898.