Η άλως ή κοινώς ο φωτοστέφανος (αρχ. ελλ. ἅλως, λατ. nimbus) είναι μια φωτεινή στεφάνη η οποία περιβάλλει ένα άτομο. Στην τέχνη της αγιογραφίας αλλά και γενικότερα στις θρησκευτικές αναπαραστάσεις προσώπων χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την αγιότητα ή την ιερότητα του προσώπου.

Στην ελληνιστική, ρωμαϊκή, βουδιστική και χριστιανική θρησκευτική τέχνη, τα ιερά πρόσωπα εμφανίζονται με μία άλω σε μορφή χρυσής, κίτρινης ή λευκής κυκλικής λάμψης γύρω από το κεφάλι ή με μια φωτεινή αύρα γύρω από ολόκληρο το σώμα.

Στην πρωτοβυζαντινή τέχνη χρησιμοποιείται αυτό το αρχαίο ασιατικό σύμβολο της θεότητας ως επιβεβαίωση τη θείας έγκρισης για την κοσμική αυτοκρατορική εξουσία.[1]

Υποσημειώσεις Επεξεργασία

  1. Ramsden E.H. 1941, The Halo: A Further Enquiry into Its Origin, "The Burlington Magazine for Connoisseurs", Τομ. 78, Αρ. 457 (Απρ. 1941), σελ. 123-127 και 131.

Βλέπε επίσης Επεξεργασία

Χαρακτηριστικά δείγματα Επεξεργασία