Άργος (σκύλος)

σκύλος του Οδυσσέα στην ελληνική μυθολογία
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άργος (αποσαφήνιση).

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Άργος αναφέρεται ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα που αναγνώρισε τον κύριό του ύστερα από είκοσι χρόνια. Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι ο Οδυσσέας ήταν μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο προκειμένου να ανακαλύψει το τι συνέβαινε στο ανάκτορό του κατά τη μακρά απουσία του. Αμέσως μετά, ο Άργος ξεψύχησε συγκινημένος στα χέρια του Οδυσσέα. (Οδύσσεια, ρ 291 κ.ε.).

Ο Οδυσσέας και ο Άργος


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969