Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άτταλος.

Ο Άτταλος Πρίσκος, καλούμενος και Έλληνας ήταν Αυτοκράτορας, σφετεριστής της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήταν Ίωνας στην καταγωγή, γιος ή στενός συγγενής του Αμπέλιου του Αντιοχέα που άκμασε περί το 400 (μ.Χ.). Έζησε στη Ρώμη ως «εθνικός» και συνδέονταν με τους επιφανέστερους αντιπροσώπους του εθνισμού και ιδίως με τον Σύμμαχο. Το 398 ανέλαβε υψηλό αξίωμα και το 409 στάλθηκε από τον Αυτοκράτορα Ονώριο ως πρέσβης στον Αλάριχο όπου και προάχθηκε σε πραίφεκτο. Στη συνέχεια ο Αλάριχος πολιόρκησε στενά τη Ρώμη και εγκατέστησε αυτοκράτορα τον Άτταλο που τότε ήταν έπαρχος της Ρώμης.

Άτταλος Πρίσκος
Νόμισμα της εποχής όπου απεικονίζεται ο Άτταλος Πρίσκος. Επιγρ.: [DN] PRISCVS ATTALVS P F [AVG]
Περίοδος409 και 414 με 415 μαζί με τον Ονώριο
Θάνατοςμετά το 426
Λίπαρι.
Commons page Σχετικά πολυμέσα
δεδομένα (π  σ  ε )
Χρυσός σόλιδος τού 409, 21 χλστ., 4,47 γραμ. Εμπρός όψη: κεφαλή φέρει διάδημα με μαργαριτάρια, IMP PRISCVS ATTALVS P F AVG. Πίσω όψη: O Άτταλος όρθιος με στρατιωτική στολή κρατά λάβαρο και σφαίρα με Νίκη· πατά επάνω σε αιχμάλωτο, VICTORIA AVGVSTI, CONOB, R-M (Ρώμη).

Ο Άτταλος μόλις ανέλαβε αυτοκράτορας προσπάθησε να επανασυνδέσει το ανατολικό με τη δυτικό Ρωμαϊκό κράτος σε μια αυτοκρατορία και να επαναφέρει αυτά στην παλαιά δόξα, αποκαθιστώντας και την πρότερη πατρογονική θρησκεία. Προς εκπλήρωση αυτών των σχεδίων του πολιόρκησε με τον Αλάριχο τον μέχρι τότε αυτοκράτορα Ονώριο στη Ραβέννα, μη αποδεχόμενος την πρόταση του Ονώριου για συμβασιλεία και αναγνωρίζοντας εκείνον ως συμβασιλέα. Στο μεταξύ άρχισε να μαστίζεται η Ρώμη από την πείνα λόγω παρεμπόδισης, από τους αντιπάλους του, της μεταφοράς σίτου από την Αφρική. Τότε ο Άτταλος αναγκάσθηκε να επιστρέψει στη Ρώμη. Στη συνέχεια όμως αρνήθηκε να στείλει τον Αλάριχο ως Ρωμαίο στρατηγό στην Αφρική. Η απόφασή του όμως αυτή προκάλεσε την αγανάκτηση του Αλάριχου ο οποίος αφού συμφιλιώθηκε με τον Ονώριο στράφηκε κατά του Αττάλου τον οποίον και εκθρόνισε. Τότε ο Άτταλος κατέφυγε με τους Γότθους στη Γαλλία και Ισπανία όπου και πάλι αναγορεύτηκε Αυτοκράτορας.

Τελικά το 415 συνελήφθη αιχμάλωτος από τον Κωνστάντιο ο οποίος και τον μετέφερε θριαμβευτικά στον Ονώριο, ο οποίος με τη σειρά του αφού αφαίρεσε (ακρωτηρίασε) δύο δάκτυλα από το χέρι του Άττάλου τον εξόρισε στη Λιπάρα όπου εκεί και πέθανε.

Πηγές Επεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.3ος, σ.920.