Για άλλες χρήσεις, δείτε: Έδρα (αποσαφήνιση).

Ως έδρα ορίζεται ενίοτε το σημείο συγκέντρωσης των εργασιών ενός οργανισμού, εταιρείας, ή κάποιου φυσικού προσώπου. Σε αυτό το πλαίσιο ονομάζεται και βάση, όντας τοπικός προσδιορισμός και ακολουθούν τα παραρτήματα. Η λέξη προσλαμβάνει διαφορετικό νόημα, ανάλογα με το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα στην ανώτατη εκπαίδευση η έδρα υποδηλώνει εκπαιδευτική θέση, ενώ στην νομική επιστήμη, πιθανώς την έδρα του δικαστηρίου.

Στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ο όρος έδρα προσδιορίζει την πόλη ή οικισμό στον οποίο νομικώς εδρεύει ο καλλικράτειος Δήμος.