Η Ένωση Συγγραφέων (αγγλ.Authors’ Licensing and Collecting Society - ALCS) ιδρύθηκε το 1977 με έδρα το Λονδίνο και αποτελεί τον οργανισμό ο οποίος προωθεί και υπερασπίζεται τα επαγγελματικά και πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων. Αρχικά ήταν γνωστή ως Εταιρεία Δανεισμού και Πνευματικών Δικαιωμάτων Συγγραφέων (Authors' Lending and Copyright Society) και η ίδρυση της ήταν αποτέλεσμα μιας εκστρατείας της Ομάδας Δράσης Συγγραφέων (Writers’ Action Group - WAG) στο Λονδίνο, με σκοπό την ανταμοιβή των συγγραφέων για το δανεισμό των έργων τους. [1]

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Τα ανώτερα στελέχη της ALCS είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής (Executive Director and ALCS Chief Executive), ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy Chief Executive), ο Επικεφαλής των Δικαιωμάτων και της Αδειοδότησης (Head of Rights & Licensing) και ο Επικεφαλής των Αδειοδοτημένων Έργων (Head of Licensed Works). Η ALCS διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο [2] (Board of Directors), το οποίο απαρτίζεται από τους συγγραφείς εκλεγμένους από τα μέλη της ένωσης, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 80.000.

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Η ALCS ασχολείται με ποικίλα θέματα τα οποία εντάσσονται στο συγγραφικό χώρο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και μέσα από το σύνολο των δράσεων της υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συγγραφέων, εστιάζοντας στη διασφάλιση του δικαίωμα αμοιβής για τις διάφορες χρήσεις των έργων τους. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, η ALCS εργάζεται [3] για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των συγγραφέων:

  1. Ενθαρρύνοντας την καθιέρωση συστημάτων συλλογικής αδειοδότησης (collective licensing schemes) όπου αυτά είναι απαραίτητα και διασφαλίζοντας ότι οι αμοιβές που πηγάζουν από αυτά τα συστήματα συλλέγονται και διανέμονται αποτελεσματικά.
  2. Ενισχύοντας την κατανόηση της συνεισφοράς των συγγραφέων στην οικονομία και την κοινωνία στο σύνολο της.

ΜέληΕπεξεργασία

Στο σύνολο των μελών [4] της ALCS μπορούν να ενταχθούν συγγραφείς κάθε τύπου, καθώς και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων των αποθανόντων συγγραφέων. Επιπλέον, η ALCS παρέχει στα μέλη επιλεγμένων συναφών οργανισμών τη δυνατότητα της δωρεάν συμμετοχής στο έργο της. Τα μέλη της ένωσης έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα υπηρεσιών, προγραμμάτων και προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί το έργο τους.

ΔράσηΕπεξεργασία

Η ALCS συχνά οργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για ζητήματα που αφορούν τους συγγραφείς και το έργο τους και παρέχει ενημέρωση σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να γίνεται συνειδητή χρήση των διαθέσιμων συγγραφικών έργων αποφεύγοντας την παράνομη εκμετάλλευση τους. Ακόμη, κρατά τα μέλη της ενήμερα για αναδυόμενα θέματα του χώρου και καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στους συγγραφείς - μέλη της, με χρήματα τα οποία συλλέγει από ποικίλες δραστηριότητες. Παράλληλα, συνεργάζεται με ποικίλους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των μελών της προστατεύονται και προωθούνται παγκοσμίως.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία