Ο Έξαρχος Γρηγοράκης ήταν Μανιάτης, μέλος της οικογένειας των Γρηγοράκηδων. Έζησε περί τα μέσα του 18ου αιώνα. Όταν μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1769 η Μάνη απόκτησε δικό της ηγεμόνα, ο Πασάς της Τρίπολης τοποθέτησε πρώτον Μπέη τον Τζανέτο Κουτούφαρη. Επειδή όμως η οικογένεια των Γρηγοράκηδων είχε μεγαλύτερη επιρροή στον τόπο, έκανε σχέδια για να τους προσεγγίσει. Για τον σκοπό αυτό ο Πασάς πήγε από την Τρίπολη στον Μυστρά, και εκεί προσκάλεσε τους Γρηγοράκηδες, παρακαλώντας να του στείλουν τουλάχιστον έναν αντιπρόσωπό τους για να μιλήσει μαζί του. Αυτοί δέχτηκαν, και ο Έξαρχος Γρηγοράκης, συνοδευόμενος και από διάφορους άλλους, έφτασε στον Μυστρά, όπου τιμήθηκε με πολλές φιλοξενίες και φιλίες. Ο Πασάς τον προσκάλεσε και στην Τρίπολη με όλη τη συνοδεία του, πράγμα που έγινε. Στην Τρίπολη ο Γρηγοράκης δέχτηκε και άλλες φιλοξενίες, μέχρι που ένα πρωί βρέθηκαν αυτός και όλοι οι δικοί του ανασκολοπισμένοι και αποκεφαλισμένοι. Οι Μανιάτες για να εκδικηθούν το θάνατό του, μετά το μνημόσυνο κυρίευσαν το φρούριο του Πασσαβά και έσφαξαν όλους τους Τούρκους σ' αυτό και στα πέριξ, περίπου 700 οικογένειες, με όλους τους άνδρες και τα γυναικόπαιδα. Στη συνέχεια επέκτειναν κι έστησαν τέσσερεις ώρες μακριά από το Σκουτάρι το όριο της Μάνης.

Πηγές Επεξεργασία