Έτος των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων

«Έτος των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων» ονομάζεται το έτος 69, από τον θάνατο του Νέρωνα έως την άνοδο της δυναστείας των Φλαβίων. Μετά τον θάνατο του Νέρωνα η εξουσία περνά στον Γάλβα με την βοήθεια των λεγεώνων της Ισπανίας, δολοφονείται όμως από πραιτοριανούς οι οποίοι ανεβάζουν στον θρόνο τον Όθωνα ο όποιος αυτοκτονεί εξαιτίας της ήττας του από τον Βιτέλιο ο οποίος γίνεται αυτοκράτορας αλλά και αυτός δολοφονείται από τα στρατεύματα του Βεσπασιανού που αποκτά την εξουσία.