Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ίσος είναι γνωστός ένας από τους Τρώες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Ίσος, που ήταν νόθος γιος του βασιλιά της Τροίας, του Πριάμου, σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό από τον Αγαμέμνονα, ο οποίος τον λόγχισε στο άνω μέρος του θώρακα ενώ ο Ίσος βρισκόταν επάνω σε άρμα μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό του Άντιφο. Μνημονεύεται επίσης ότι ο Ίσος και ο Άντιφος είχαν αιχμαλωτισθεί από τον Αχιλλέα ενώ έβοσκαν τα πρόβατά τους στις πλαγιές του όρους Ίδη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την καταβολή ανταλλάγματος.

Ίσος (μυθολογία)
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΠρίαμος
Στρατιωτική σταδιοδρομία
Πόλεμοι/μάχεςΤρωικός πόλεμος

Ο Ίσος αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Λ, στίχοι 101-112): «... κι ευθύς εχύθη επάνω / στον `Ισον και τον `Αντιφον, δυο τέκνα του Πριάμου, / νόθον και νόμιμον ομού, τα δύο σ' έν' αμάξι. / Ο `Αντιφος εμάχονταν και ο νόθος κυβερνούσε..» (Λ 100-103, μετάφραση Ι. Πολυλά)


Πηγές Επεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901