Το όριο Τσαντρασεκάρ είναι το ανώτατο όριο της μάζας των σωμάτων που αποτελούνται από ύλη εκφυλισμένων ηλεκτρονίων, μία πυκνή μορφή ύλης που αποτελείται από πυρήνες εντός ενός νέφους ηλεκτρονίων. Το όριο είναι η ανώτατη μη περιστρεφόμενη μάζα η οποία μπορεί να υποστηριχθεί έναντι της βαρυτικής κατάρρευσης που προκαλείται από την πίεση του εκφυλισμού των ηλεκτρονίων. Ο όρος πήρε το όνομά του από τον Ινδό νομπελίστα αστροφυσικό Σουμπραμανιάν Τσαντρασεκάρ, και υπολογίζεται ως περίπου 1,44 ηλιακές μάζες.