Η οσιότητα είναι μια αρετή που μπορεί να περιλαμβάνει θρησκευτική αφοσίωση ή πνευματικότητα. Ένα κοινό στοιχείο στις περισσότερες αντιλήψεις περί οσιότητας είναι το καθήκον σεβασμού. Σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο, η ευσέβεια μπορεί να εκφραστεί μέσω ευσεβών δραστηριοτήτων ή αφιερώσεων, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ χωρών και πολιτισμών.