Ώρα Καλίνινγκραντ

ζώνη ώρας

Η ώρα Καλινινγκράντ (USZ1) είναι ζώνη ώρας δύο ώρες μπροστά από την ώρα UTC (UTC+02:00) και 1 ώρα πίσω από την Ώρα Μόσχας (MSK−1). Χρησιμοποιείται στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ

Μέχρι το 2011, η ώρα Καλινιγκράντ ήταν ταυτόσημη με την ώρα Ανατολικής Ευρώπης (UTC+02:00UTC+03:00 με θερινή ώρα). Στις 27 Μαρτίου 2011, η Ρωσία κινήθηκε προς την λεγόμενη «θερινή ώρα όλο τον χρόνο», με αποτέλεσμα τα ρολόγια παραμένουν όλο τον χρόνο με θερινή ώρα, με αποτέλεσμα η περιφέρεια Καλίνινγκραντ να μετακινηθεί μόνιμα στην UTC+3. Στις 26 Οκτωβρίου 2014, ο νόμος αντιστράφηκε, αλλά η θερινή ώρα δεν επαναχρησιμοποιήθηκε, και τώρα είναι μόνιμα ρυθμισμένη στην ζώνη ώρας UTC+2.

Κύριες πόλεις:

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία