Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

(Ανακατεύθυνση από ΑΜΚΑ)

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστός και ως ΑΜΚΑ είναι ένας αριθμός, αντίστοιχος με το αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), για την εργασία και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα πρώτα έξι ψηφία αντιπροσωπεύουν την ημερομηνία γεννήσεως του ασφαλιζόμενου. Η απόδοση του ΑΜΚΑ πραγματοποιείται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία