Η έκφραση αίτηση διακοπής (αγγλικά «interrupt request», συντομογραφικά IRQ) προέρχεται από τον κόσμο των υπολογιστών και δηλώνει είτε την πράξη της διακοπής των γραμμών διαύλου για τη σήμανση μιας διακοπής είτε τις ίδιες τις γραμμές εισόδου διακοπών ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή διακοπών (PIC, δηλαδή «programmable interrupt controller»).

Οι γραμμές διακοπών συνήθως προσδιορίζονται μέσω ενός ευρετηρίου της μορφής «IRQx» όπου x ένας αριθμός. Για παράδειγμα, στην οικογένεια PIC Intel 8259 υπάρχουν οκτώ είσοδοι διακοπών που συνήθως αναφέρονται ως IRQ0 ως IRQ7. Σε υπολογιστικά συστήματα x86 που χρησιμοποιούν δύο PIC οι συνδυασμένες ομάδες γραμμών αναφέρονται από IRQ0 ως IRQ15. Από τεχνική άποψη οι γραμμές αυτές ονομάζονται IR0 ως IR7 και οι προϋπάρχουσες γραμμές του διαύλου ISA ονομάζονται IRQ0 ως IRQ15.

Τα νεότερα συστήματα με επεξεργαστή x86 περιλαμβάνουν έναν ελεγκτή διακοπών APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) ο οποίος συμμορφώνεται με την Αρχιτεκτονική APIC της INTEL. Αυτοί οι ελεγκτές διακοπών APIC υποστηρίζουν μια προγραμματιζόμενη διεπαφή 255 πραγματικών γραμμών IRQ ανά ελεγκτή APIC, με ένα τυπικό σύστημα το οποίο υλοποιεί την υποστήριξη περίπου 24 και μόνο γραμμών υλικού.

Η κάθε συνδεδεμένη συσκευή θα πρέπει να έχει εκχωρημένη μια IRQ. Μολονότι είναι δυνατό να εκχωρηθεί η ίδια IRQ σε δύο συσκευές, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να λειτουργούν και οι δύο ταυτόχρονα αν αυτό δεν υποστηρίζεται από το σύστημα ή/και δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα.


Διακοπή Περιγραφή λειτουργίας
IRQ0 Ρολόι συστήματος
IRQ1 Πληκτρολόγιο
IRQ2 Ελεγκτής διακοπών
IRQ3 (Διαθέσιμο)
IRQ4 (Διαθέσιμο)
IRQ5 (Διαθέσιμο)
IRQ6 Ελεγκτής μονάδας δισκέτας
IRQ7 Παράλληλη θύρα
IRQ8 Ρολόι πραγματικού χρόνου
IRQ9 (Διαθέσιμο)
IRQ10 (Διαθέσιμο)
IRQ11 (Διαθέσιμο)
IRQ12 (Διαθέσιμο)
IRQ13 Μαθηματικώς επεξεργαστής
IRQ14 Πρωτεύων ελεγκτής IDE
IRQ15 Δευτερεύων ελεγκτής IDE


Πρόσθετες πηγέςΕπεξεργασία

  • Διακοπές (interrupts), ιστοσελίδα του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 
 
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Interrupt request της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).