Η Αβδήρα είναι ένα γένος Κολεοπτέρων Εντόμων της οικογένειας των Μελανδρυΐδων το οποίο ζει μέσα σε σαπισμένα ξύλα.

Αβδήρα
Abdera flexuosa up.jpg
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα
Συνομοταξία: Αρθρόποδα
Ομοταξία: Έντομα
Τάξη: Κολεόπτερα
Οικογένεια: Μελανδρυΐδες
Γένος: Αβδήρα (Abdera)