Βασίλειο (βιολογία)

ταξινομική βαθμίδα της βιολογίας για την κατάταξη των έμβιων όντων

Στην κλασική συστηματική ταξινόμηση ως βασίλειο (λατ.: Regnum) ονομάζεται η υψηλότερη κατηγορία της συστηματικής ταξινόμησης. Αρχικά όλα τα ζωντανά όντα διαιρούνταν μόνο σε Φυτά και Ζώα, αργότερα προστέθηκαν τα Πρώτιστα (Protista). Έπειτα προστέθηκαν τα Μονήρη και διαχωρίστηκαν οι Μύκητες από τα Φυτά. Τελευταία προστέθηκαν τα Αρχαιοβακτήρια. Αυτά τα 6 βασίλεια, βάσει γενετικών εξετάσεων, διαιρέθηκαν τελευταία σε τρία Υπερβασίλεια (Superregnum), σύμφωνα με το σχήμα. Σε βασίλεια διαιρούνται μόνον τα Ευκάρυα (ευκαρυώτες).

The various levels of the scientific classification system.ΕίδοςΓένοςΟικογένειαΤάξηΟμοταξίαΣυνομοταξίαΒασίλειοΕπικράτειαΖωή
The various levels of the scientific classification system.

Η ιεραρχία των οκτώ κύριων ταξινομικών βαθμίδων στην Συστηματική ταξινόμηση. Μία επικράτεια περιέχει ένα ή περισσότερα βασίλεια. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα .

Το βασίλειο αποτελείται από ταξινομικές βαθμίδες, τις συνομοταξίες, που είναι συγγενείς μεταξύ τους. Μεταξύ συνομοταξιών και βασιλείου υπάρχουν άλλες κατηγορίες· οι πιο κοντινές στο βασίλειο είναι το Υποβασίλειο (Subregnum) και το Ανθυποβασίλειο (Infraregnum).

Λινναίος
(1735)
Δύο βασίλεια
Χέκελ
(1894)
Τρία βασίλεια
Whittaker
(1969)
Πέντε βασίλεια
Woese et al.
(1977)
Έξι βασίλεια
Woese et al.
(1990)
Τρία υπερβασίλεια
Cavalier‑Smith
(1998)[1]
Έξι βασίλεια
Ruggiero et al.
(2015)
Εφτά βασίλεια
  Πρώτιστα
(Protista)
Μονήρη
(Monera)
Ευβακτήρια
(Eubacteria)
Βακτήρια
(Bacteria)
Βακτήρια
(Bacteria)
Βακτήρια
(Bacteria)
Αρχαιοβακτήρια
(Archaeobacteria)
Αρχαία
(Archaea)
Αρχαία
(Archaea)
Πρώτιστα
(Protista)
Πρώτιστα
(Protista)
Ευκάρυα
(Eukarya)
Πρωτόζωα
(Protozoa)
Πρωτόζωα
(Protozoa)
Χρωμιστά
(Chromista)
Χρωμιστά
(Chromista)
Φυτά
(Plantae)
Φυτά
(Plantae)
Μύκητες
(Fungi)
Μύκητες
(Fungi)
Μύκητες
(Fungi)
Μύκητες
(Fungi)
Φυτά
(Plantae)
Φυτά
(Plantae)
Φυτά
(Plantae)
Φυτά
(Plantae)
Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)


Σύγχρονες έρευνες καταργούν το βασίλειο των Πρωτίστων και το αντικαθιστούν με τις υπερομάδες (ή τα ανθυποβασίλεια): Χρωμοκυψελιδωτά (Chromalveolata), Αμοιβόζωα (Amoebozoa), Αυλακωτά (Excavata) και Ριζωτά (Rhizaria). Οι άλλες δύο ευκαρυωτικές υπερομάδες είναι τα Αρχαιοπλαστωτά (Archaeoplastida), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τo βασίλειo των Φυτών (Plantae), και τα Οπισθόκοντα (Opisthokonta), τα οποία συμπεριλαμβάνουν τα βασίλεια των Ζώων (Animalia) και των Μυκήτων (Fungi).

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Cavalier-Smith, T (1998). «A revised six-kingdom system of life». Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 73 (3): 203-66. doi:9809012. ISSN 1464-7931. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809012.