Καταλήξεις

Επεξεργασία
Ζωολογία Βοτανική
Βαθμίδα Ζώα Φυτά Φύκη Μύκητες Βακτήρια[1]
  Συνομοταξία -phyta
(-φυτά)
-mycota
(-μύκητες)
    Υποσυνομοταξία -phytina
 
-mycotina
 
  Ομοταξία -opsida
 
-phyceae
(-φύκη)
-mycetes
(-μύκητες)
   Υφομοταξία -idae
(-ίδες)
-phycidae
(-φυκίδες)
-mycetidae
(-μυκητίδες)
-idae
(-ίδες)
Υπερτάξη -anae
  Τάξη -ales (-ώδη)
    Υποτάξη -ineae (-ώδη)
Υπεροικογένεια -oidea (-οειδή) -acea (-οειδή)
  Οικογένεια -idae (-ίδες) -aceae (-οειδή)
    Υποοικογένεια -inae (-ίνες) -oideae (-οειδή)
  Φυλή -ini (-ίνοι) -eae (-έες)
    Υποφυλή -ina (-ίνα) -inae (-ίνες)

Παραδείγματα

Επεξεργασία

Ακολουθούν οι ταξινομήσεις πέντε ειδών: της "ξιδόμυγας" γνωστή στα εργαστήρια γενετικής (Drosophila melanogaster), του ανθρώπου (Homo sapiens), του μπιζελιού που χρησιμοποιήθηκε από τον Γρηγόριο Μέντελ για την ανακάλυψη της γενετικής (Pisum sativum), του τρελομανίταρου (Amanita muscaria), και του κολοβακτηριδίου (Escherichia coli). Οι οκτώ κύριες ταξινομικές βαθμίδες παραβάλονται στον παρακάτω πίνακα με έντονα γράμματα:

Ταξινομική βαθμίδα Ξιδόμυγα Άνθρωπος Μπιζέλι Τρελομανίταρο Κολοβακτηρίδιο
Επικράτεια Ευκάρυα
(Eukarya)
Ευκάρυα
(Eukarya)
Ευκάρυα
(Eukarya)
Ευκάρυα
(Eukarya)
Βακτήρια
(Bacteria)
Βασίλειο Ζώα
(Animalia)
Ζώα
(Animalia)
Φυτά
(Plantae)
Μύκητες
(Fungi)
Μονήρη
(Monera)
Συνομοταξία Αρθρόποδα
(Arthropoda)
Χορδωτά
(Chordata)
Μαγνολιόφυτα
(Magnoliophyta)
Βασιδιομύκητες
(Basidiomycota)
Πρωτεοβακτήρια
(Proteobacteria)
Υποσυνομοταξία Εξάποδα
(Hexapoda)
Σπονδυλωτά
(Vertebrata)
Magnoliophytina Agaricomycotina
Υπερομοταξία Τετράποδα
(Tetrapoda)
Ομοταξία Έντομα
(Insecta)
Θηλαστικά
(Mammalia)
Δικοτυλήδονα
(Magnoliopsida)
Αγαρικομύκητες
(Agaricomycetes)
Γάμμα‑πρωτεοβακτήρια
(Gammaproteobacteria)
Υφομοταξία Πτερυγωτά
(Pterygota)
Θηρία
(Theria)
Ροδίδες
(Rosidae)
Αγαρικομυκητίδες
(Agaricomycetidae)
Τάξη Δίπτερα
(Diptera)
Πρωτεύοντα
(Primates)
Κυαμώδη
(Fabales)
Αγαρικώδη
(Agaricales)
Εντεροβακτηριώδη
(Enterobacteriales)
Υποτάξη Βραχύκερα
(Brachycera)
Απλόρρινοι
(Haplorrhini)
Κυαμώδη
(Fabineae)
Αγαρικώδη
(Agaricineae)
Υπεροικογένεια Ανθρωποειδή
(Hominoidea)
Οικογένεια Δροσοφιλίδες
(Drosophilidae)
Ανθρωπίδες
(Hominidae)
Κυαμοειδή
(Fabaceae)
Αμανιτοειδή
(Amanitaceae)
Εντεροβακτηριοειδή
(Enterobacteriaceae)
Υποοικογένεια Δροσοφιλίνες
(Drosophilinae)
Ανθρωπίνες
(Homininae)
Κυαμοειδή
(Faboideae)
Αμανιτοειδή
(Amanitoideae)
Ομοιογένεια Ανθρωπίνοι
(Hominini)
Γένος Δροσόφιλος (Drosophila) Άνθρωπος (Homo) Πίσον (Pisum) Αμανίτης (Amanita) Εσερίχια (Escherichia)
Είδος Δροσόφιλος η μελανογάστωρ
(D. melanogaster)
Άνθρωπος ο σοφός
(H. sapiens)
Πίσον το εδώδιμον
(P. sativum)
Αμανίτης ο μυγοκτόνος
(A. muscaria)
Εσερίχια του κόλου
(E. coli)