Ευκαρυωτικά κύτταρα

(Ανακατεύθυνση από Ευκάρυα)


Διάγραμμα ενός τυπικού ζωικού ευκαρυωτικού κυττάρου, όπου δείχνονται και οι υποκυτταρικές μονάδες.
Οργανίδια :
01. Πυρηνίσκος
02. Πυρήνας
03. Ριβόσωμα
04. Κυστίδιο
05. Τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ)
06. Συσκευή Golgi
07. Κυτταροσκελετός
08. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
09. Μιτοχόνδρια
10. Κενοτόπιο
11. Κυτταρόπλασμα
12. Λυσόσωμα
13. Κεντριόλια μέσα σε Κεντροσωμάτιο.
Ολόκληρο το κύτταρο περιβάλεται από τη κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη

Με τον ελληνικό, διεθνή σήμερα όρο ευκαρυωτικά, ή ευκαρυώτες, ονομάζονται τα κύτταρα τα οποία έχουν πλήρως σχηματισμένο πυρήνα (αρχαία ελληνικά "κάρυον"), εξ ου και η ονομασία τους, σε αντιδιαστολή με κύτταρα που δεν έχουν σχηματισμένο πυρήνα, τα λεγόμενα προκαρυωτικά κύτταρα.

ΓενικάΕπεξεργασία

Από αυτό το είδος κυττάρων αποτελούνται όλοι οι πολυκύτταροι οργανισμοί, όπως τα φυτά και τα ζώα καθώς και ορισμένοι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως πρωτόζωα και φύκη. Τα κύτταρα του ανθρώπου είναι επίσης ευκαρυωτικά.

Βασικά μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου είναι α) η πλασματική μεμβράνη, β) το κυτταρόπλασμα και ο κυτταρικός πυρήνας. Εξετάζοντας τη δομή αυτών των κυττάρων, παρατηρείται ότι εξωτερικά περικλείονται από μία μεμβράνη και εσωτερικά ο πυρήνας διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κύτταρο πάλι με μία μεμβράνη (πυρηνική μεμβράνη). Ανάμεσα στον πυρήνα και στην εξωτερική μεμβράνη, υπάρχουν οργανίδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις διάφορες λειτουργίες του κυττάρου, όπως μιτοχόνδρια, λυσόσωμα, ριβόσωμα κ.α.

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα εμφανίστηκαν στην εξέλιξη της ζωής πολύ αργότερα από τα προκαρυωτικά, τα οποία είναι απλούστερα στην δομή και δεν έχουν πυρήνα.

ΦυλογενετικήΕπεξεργασία

Οι φυλογενετικές συγγένειες ανάμεσα στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς παρουσιάζονται στο πιο κάτω κλαδόγραμμα (τα ονόματα των κλάδων που περιέχουν, μερικώς ή ολικώς, φωτοσυνθέτοντες οργανισμούς ακολουθούνται από ένα πράσινο τετράγωνο): [1]

 Ευκάρυα 
  Μονόκοντα  

 Αμοιβόζωα (Amoebozoa) 


  Οπισθώκοντα  

 Μύκητες (Fungi)


  

 Μεσομυκητόζωα (Mesomycetozoa) 


  

 Νηματύλια (Filasterea)


  

 Χοανομόναδα (Choanomonada)  Μετάζωα (Animalia)

 

 

 

 

  (Opisthokonta)  

  (Unikonta)  
  Δίκοντα  

Αποδόζωα (Apusozoa) 


  
  

 Αυλακωτά (Excavata) 


  
  

 Φυτά (Plantae) ή Αρχαιοπλαστίδες (Archaeplastida) 


  
  
  

 Κρυπτόφυτα (Cryptophyta) 


  

 Απτόφυτα (Haptophyta) 

 


 SAR 
  
  

 Αχυρότριχα (Straminopila) 


  

 Ριζωτά (Rhizaria) 

 


  Κυψελιδωτά  

 Βλεφαριδωτά (Ciliata)


  

 Δινομαστιγωτά (Dinoflagellata)  Ακροσυμπλεγματικά (Apicomplexa)

 

 

  (Alveolata)  

 

 

 

 

  (Bikonta)  

 (Eukaryota) 


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Δημ. Παλαφούτας - Αλεξ. Πανταζίδης "Βιολογία" Εκδ. Πατάκη Αθήνα 1999.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Φ. Καφάτος "Εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία" Εκδ. Διογένης 1976
  • Ι. Γ. Γεωργάτσος "Βιοχημεία" ΑΠΘ 1980
  • Λ. Μαργαρίτης "Κυτταρική βιολογία" Εκδ. Επτάλοφος ΑΒΕΕ 1985
  • Εκδοτική Αθηνών "Γενική Βιολογία" 1989
  • Γ.Ν. Θωμόπουλος, "Βιολογία Κυττάρου", University Studio Press, (Θεσσαλονίκη 1990)
  • Ν.Σ. Χριστοδουλάκης "Σύγχρονη Βιολογία" Εκδ. Πατάκη 1994