Ετεροκοντόφυτα

(Ανακατεύθυνση από Αχυρότριχα)

Τα Ετεροκοντόφυτα είναι μια συνομοταξία στο βασίλειο των Πρωτίστων που αποτελείται από ομοταξίες φυτόμορφων (φυκών) και μυκητόμορφων οργανισμών. Οι ομοταξίες αυτές είναι συγγενικές μεταξύ τους αφού τα Ετεροκοντόφυτα είναι μια μονοφυλετική ταξινομική μονάδα. Οι ομοταξίες που συμπεριλαμβάνουν φυτόμορφους οργανισμούς (φύκη) έχουν κατάληξη -φύκη ενώ αυτές που περιέχουν μυκητόμορφους οργανισμούς έχουν κατάληξη -μύκητες. Ανάμεσα στις πρώτες συμπεριλαμβάνονται φύκη όπως τα Φαιοφύκη (Phaeophyceae), τα Χρυσοφύκη (Chrysophyceae) και τα Βακιλλαριοφύκη (Bacillariophyceae) (γνωστά ως διάτομα), ενώ στις δεύτερες μυκητόμορφοι οργανισμοί όπως οι Ωομύκητες (Oomycetes) που συμπεριλαμβάνουν τους γνωστούς φυτοπαθογόνους Περονόσπορoυς.

Ετεροκοντόφυτα (Heterokontophyta)
Fucus distichus
Συστηματική ταξινόμηση
Επικράτεια: Ευκαρυωτά (Eukaryota)
Βασίλειο: Πρώτιστα (Protista)
Συνομοταξία: Ετεροκοντόφυτα (Heterokontophyta)
Ομοταξίες

Οι φυτόμορφες ομοταξίες λέγονται συλλεκτικα και Χρωμόφυτα ή Ωχρόφυτα.

Αχυρότριχα

Επεξεργασία

Τα Αχυρότριχα (λατ. Stramenopiles; stramen (= «άχυρο» (ομόρριζο με «στρωμνή»)) + pilus (= «τρίχα»), νεολ.: «αχυρότριχα» ) είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί που ανήκουν στην υπερομάδα SAR (αρκτικόλεξο από τα Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria), μαζί με τα Ακροσυμπλεγματικά (Alveolata) και τα Ριζωτά (Rhizaria). Έχουν συνήθως δύο μαστίγια, εκ των οποίων το ένα έχει χαρακτηριστικές «αχυροειδείς» τρίχες και το άλλο είναι λείο. Το όνομά τους προέρχεται από αυτή τη δομή.

Τα Stramenopiles αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες συνομοταξίες των Πρωτίστων, η οποία μάλιστα φέρει εξαιρετική ποικιλότητα. Κάποια γνωστά μέλη της είναι τα κελποφύκη, τα οποία έχουν μεγάλο μέγεθος και σχηματίζουν μεγάλες κοινότητες, τα διάτομα, και οι ωομύκητες, οι οποίοι είναι συνήθως παρασιτικά είδη όπως ο περονόσπορος της πατάτας.

Συστηματική και φυλογενετική ταξινόμηση

Επεξεργασία

Η συστηματική ταξινόμηση ορισμένων Stramenopiles μπορεί να γίνει αναγνωρίζοντας μορφολογικούς χαρακτήρες, π.χ. στα Διάτομα. Σε άλλες ομοταξίες η μορφολογική αναγνώριση είναι αδύνατη, όπως π.χ. σε κάποια ετερότροφα είδη. Για τον λόγο αυτό η ταξινόμηση βασίζεται στη μοριακή φυλογένεση. Οι έρευνες φυλογένεσης των Stramenopiles δείχνουν ότι τα φωτοσυνθετικά είδη ανήκουν σε μονοφυλετικό τάξον, το οποίο ονομάζεται Ωχρόφυτα (Ochrophyta).

Τα Ωχρόφυτα και οι Ψευδομύκητες αποτελούν τα Γύριστα (Gyrista). Τα Ωχρόφυτα συνήθως διακρίνονται σε Khakista και σε Phaeista, αν και κάποιες έρευνες αμφισβητούν την διάκριση αυτή.

Οι εξελικτικές σχέσεις των υπόλοιπων, ετερότροφων, Stramenopiles δεν είναι ξεκάθαρες. Έρευνες προτείνουν ότι προέρχονται από δύο μονοφυλετικά τάξα, τα Opalozoa και τα Sagenista. Σε άλλες έρευνες οι δύο παραπάνω παρουσιάζονται ως μία, τα Bigyra, αν και η άποψη αυτή δεν υποστηρίζεται από ισχυρά στατιστικά δεδομένα.

Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι τα Stramenopiles περιλαμβάνουν σημαντικό μέρος των θαλάσσιων πικοευκαρυωτών, οι οποίοι είναι μονοκύτταροι ετερότροφοι οργανισμοί. Αυτά τα Stramenopiles παρουσιάζουν ανεξάρτητες γενεαλογικές σειρές, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα.

 
Σχεδιάγραμμα κυττάρου του είδους Cafeteria roenbergensis με δύο ετερόμορφα μαστίγια: ένα αχυροτριχώδες (straminipilous) εμπρόσθιο και ένα λείο οπίσθιο μαστίγιο.

Τα Stramenopiles περιλαμβάνουν τα:

Τα Stramenopiles περιέχουν οικολογικά σημαντικούς οργανισμούς, όπως τα Διάτομα, τα Φαιοφύκη και τους Ωομύκητες.

Για παράδειγμα, τα Κελποφύκη, τα οποία ανήκουν στην τάξη Laminariales, σχηματίζουν μεγάλες κοινότητες, που θυμίζουν υποθαλάσσια «δάση». Οι κοινότητες αυτές αποτελούν πλούσια οικοσυστήματα.

Τα Κελποφύκη είναι επίσης καλό παράδειγμα της χρησιμότητας των Stramenopiles για τον άνθρωπο, καθώς οι οργανισμοί αυτοί συλλέγονται καθώς είναι σημαντικά συστατικά της διατροφής.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Adl S.M., Simpson A.G.B., Farmer M.A., Andersen R.A, AndersonN O.R., Barta J.R., Bowser S.S., Brugerolle G., Fensome R.A, Frederico S., James T.Y., Karpov S., Kugrens P., Krug J., Lane C.E., Lewis L.A, Lodge J., Lynn D.H., Mann D.G., Mccourt R.M., Mendoza L, Moestrup Ø. , Mozley-Standrige S.E.,. Nerad T.A, Shearer C.A., Smirnov A.V., Spiegel F.W., Taylor M.F.J.R. (2005). The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. J. Eukaryot. Microbiol., 52(5): 399–451. doi: 10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x
  • Brown JW, Sorhannus U. A molecular genetic timescale for the diversification of autotrophic stramenopiles (Ochrophyta): substantive underestimation of putative fossil ages. PLoS One. 2010;5. PMCID: PMC2940848, doi: 10.1371/journal.pone.0012759
  • Derelle R, Lopez-Garcia P., Timpano H., Moreira D. (2016) A Phylogenomic Framework to Study the Diversity and Evolution of Stramenopiles (5Heterokonts). Molecular Biology and Evolution, 33(11): 2890–2898. PMCID: PMC5482393, doi: 10.1093/molbev/msw168
  • Massana R, Castresana J, Balague V, Guillou L, Romari K, Groisillier A, Valentin K, Pedros-Alio C. 2004. Phylogenetic and ecological analysis of novel marine stramenopiles. Appl Environ Microbiol. 70: 3528–3534. doi: 10.1128/AEM.70.6.3528-3534.2004 Αρχειοθετήθηκε 2021-05-25 στο Wayback Machine.