Άνοιγμα κυρίου μενού

Κενοτόπια

μεμβρανοδεσμευτικό οργανίδιο που βρίσκεται κυρίως στα φυτικά κύτταρα. Περιέχει ουσίες όπως άλατα, σάκχαρα, ένζυμα, αμινοξέα
(Ανακατεύθυνση από Κενοτόπιο (βιολογία κυττάρου))
Κύτταρο με σημειωμένο το κενοτόπιο

Με τον όρο κενοτόπιο, αναφερόμαστε σε κάθε κυστιδιο που περιβάλλεται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη και περιέχει ένα υδατώδες υγρό. Στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν διάφορα είδη κενοτοπίων. Χαρακτηριστικά κενοτόπια είναι τα πεπτικά, τα οποία συναντάμε στα ζωικά κύτταρα και τα χυμοτόπια, τα οποία συναντάμε στα φυτικά κύτταρα. Τα πεπτικά κενοτόπια σχηματίζονται όταν εισέρχονται στο ζωικό κύτταρο τροφικά σωματίδια ή μικροοργανισμοί που, στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν ή θα καταστραφούν.Τα χυμοτόπια αποτελούν αποθήκες θρεπτικών ουσιών για το φυτικό κύτταρο και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του.