Διεθνής μοναδικός αριθμός σειρών

(Ανακατεύθυνση από International Standard Serial Number)

Ο Διεθνής μοναδικός αριθμός σειρών (αγγλικά: International Standard Serial Number‎‎, ISSN) είναι μηχαναγνώσιμος ραβδοκώδικας ή αλλιώς ένας μηχαναγνώσιμος αριθμός, που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Ο Διεθνής σταθερός αριθμός σειριακών εκδόσεων είναι διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός για τον προσδιορισμό των περιοδικών εκδόσεων.

Ενα παράδειγμα: ISSN 2049-3630, EAN-13.

Οι αριθμοί ISSN δίνονται σε περιοδικές εκδόσεις. Ως Περιοδική Έκδοση χαρακτηρίζεται μια έκδοση (έντυπη ή μη) που εκδίδεται σε διαδοχικά μέρη, τα οποία έχουν κατά κανόνα αριθμητική ή χρονολογική ένδειξη και η οποία πρόκειται να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Στις περιοδικές εκδόσεις ανήκουν:

  • Περιοδικά
  • Εφημερίδες
  • Πρακτικά συνεδρίων (conference proceedings)
  • Ενημερωτικά φυλλάδια (newsletters)
  • Τεχνικές και ερευνητικές αναφορές
  • Ετήσια βιβλία
  • Εθνικές και Διεθνείς Κυβερνητικές Εκδόσεις
  • Εργασίες Επιστ. Εταιρειών (society transactions)

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία