Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Αδίτη αναφέρεται μία από τις 50 κόρες του Δαναού, δηλαδή μία από τις Δαναΐδες (βλ.λ.). Μητέρα της Αδίτης ήταν η Πιερία, και επομένως η Αδίτη ήταν ομοθαλής αδελφή της Ακταίης, της Διωξίππης, της Ποδάρκης, της Πυλάργης και της Ωκυπέτης. Η Αδιάντη παντρεύτηκε τον γιο του Αιγύπτου Μενάλκη και τον δολοφόνησε την πρώτη νύχτα του γάμου τους, όπως έπραξαν με τους συζύγους τους και οι άλλες 48 από τις Δαναΐδες.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969