Αδελφή, ή αδερφή, ονομάζεται το θηλυκό τέκνο μιας πολυμελούς οικογένειας.

Πίνακας ζωγραφικής απεικονίζει δύο αδελφές να αγκαλιάζονται

Κοινωνικά θέματα

Επεξεργασία

Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι οι αδελφές εμφανίζουν περισσότερα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ζήλια γύρω από τα αδέλφια τους από ό,τι οι άνδρες. Σε μερικούς πολιτισμούς, οι αδελφές έχουν τον ρόλο να προστατεύονται από τα αρσενικά αδέλφια, ειδικά τα μεγαλύτερα αδέλφια. Σε μερικές περιπτώσεις ο όρος αδελφή εννοείται ως υποτιμητικός για τους ομοφυλόφιλους.

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι μια οι μεγαλύτερες αδελφές είναι πιθανό να δώσουν υποδείγματα προς μίμηση. Οι μικρότερες αδελφές εμφανίζουν μια πιο αναξιοποίητη συμπεριφορά όταν βρίσκονται κοντά στην μεγαλύτερη αδελφή τους και είναι πιο πιθανό να είναι ανεκτικές στην κακή συμπεριφορά μιας μεγάλης αδελφής. Τα αγόρια με μεγαλύτερες αδελφές ήταν λιγότερο πιθανό να παραβαίνουν ή να έχουν συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές εν αντιθέσει με αδελφό προς αδελφό ή αδελφή προς αδελφή.