Οι Αδελφοποιήσεις είναι ένας τρόπος συνεργασίας σε δημοτικό επίπεδο μεταξύ διάφορων πόλεων. Συνήθως οι πόλεις βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Συχνά ανταλλάσσονται μαθητές και οργανώνονται κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οδικές πινακίδες από πόλεις συνεργασίας σε μια Γαλλική Πόλη

Η επιλογή του δήμου συνεργασίας Επεξεργασία

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία