Ο αεροτροπισμός είναι μια αντίδραση των οργανισμών (φυτών ή ζώων) κατά την οποία παρατηρείται μετακίνηση ή ανάπτυξη προς το σημείο που υπάρχει αρκετό οξυγόνο. Υπάρχει και το αντίθετο φαινόμενο ο Αρνητικός αεροτροπισμός