Οργανισμός (βιολογία)

οποιοδήποτε συνεχής έμβια φυσική οντότητα

Στη βιολογία και την οικολογία, με τον όρο οργανισμός (organism) χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε ζωντανό ον: ζώο, ή φυτό, ή μικροοργανισμός.

Αποτελεί ειδικότερα ένα σύνθετο προσαρμοστικό σύστημα οργάνων που επηρεάζει το ένα το άλλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί και να επιβιώνει με κάποιο τρόπο ως σταθερό σύνολο.

Δείτε σχετικάΕπεξεργασία