Η διχοτόμηση είναι μονογονικός τρόπος αναπαραγωγής προκαρυωτικών (όπως είναι τα βακτήρια), και ευκαρυωτικών μικροοργανισμών (όπως τα πρωτόζωα, τα μικροφύκη, και οι μύκητες) με κυτταρική διαίρεση. Είναι αφυλετικός τρόπος αναπαραγωγής.

Κινούμενη εικόνα στην οποία φαίνεται η διαδικασία της διχοτόμησης ευκαρυωτικού κυττάρου

Διαδικασία Επεξεργασία

Η διαδικασία αρχίζει με την αντιγραφή του DNA του κυττάρου. Μέσα στον μονοκύτταρο ή προκαρυωτικό οργανισμό σχηματίζεται νέο αντίγραφο του DNA με αποτέλεσμα το διπλασιασμό του γενετικού υλικού. Αυτή η ανάπτυξη επιφέρει τη διαίρεση του αρχικού κυττάρου (που αποκαλείται μητρικό κύτταρο) σε δύο νέα κύτταρα (που αποκαλούνται θυγατρικά).

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται το κύτταρο να διαχωριστεί σε άνισα μέρη (εκβλάστηση).

Η μίτωση (τρόπος διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων των ανώτερων οργανισμών) φαίνεται να εξελίχθηκε από την απλή διχοτόμηση.