Η αναπαραγωγή είναι η βιολογική διαδικασία με την οποία θα κάνουν παράγεται κάθε νέος οργανισμός. Η αναπαραγωγή είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής. Οι μέθοδοι αναπαραγωγής μπορούν να ομαδοποιηθούν στη σεξουαλική και στην ασεξουαλική αναπαραγωγή.Ακομη είναι η μοναδική λειτουργία που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά και της διαιώνισης του είδους.

  1. Στην ασεξουαλική αναπαραγωγή, ένας οργανισμός αναπαράγεται χωρίς την ανάγκη αλληλεπίδρασης με άλλον οργανισμό του ίδιου είδους. Η διχοτόμηση ενός βακτηρίου σε δύο είναι ένα παράδειγμα ασεξουαλικής αναπαραγωγής. Οι μονοκύτταροι οργανισμοί δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα, δεδομένου ότι τα περισσότερα φυτά μπορούν να αναπαραχθούν ασεξουαλικά.
  2. Η σεξουαλική αναπαραγωγή απαιτεί την αλληλεπίδραση δυο οργανισμών, συνήθως ένα από κάθε φύλο. Τα δύο φύλα είναι το Αρσενικό και το Θηλυκό. Η αναπαραγωγή των ανθρώπων είναι ένα παράδειγμα σεξουαλικής αναπαραγωγής. Γενικά, οι πιο περίπλοκοι οργανισμοί αναπαράγονται σεξουαλικά, ενώ οι απλούστεροι, συνήθως μονοκύτταροι οργανισμοί αναπαράγονται ασεξουαλικά.
Παραγωγή νέων φυτών από την άκρη του φύλλου ενός φυτού του γένους Καλαχόη. Το μικρό φυτό έχει ύψος περίπου ένα εκατοστό. Η έννοια του ατόμου σε αυτή τη περίπτωση ασεξουαλικής αναπαραγωγής λαμβάνει πολύ ευρεία έννοια.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία