Θηλυκό

φύλο των ζώων. Για θηλυκό άτομο, δείτε Q6581072
Το σύμβολο της Ρωμαϊκής θεάς Venus (Αντίγραφο της ελληνικής θεάς Αφροδίτης), που είναι και το σύμβολο του θηλυκού φύλου.

Θηλυκό είναι το φύλο ενός οργανισμού ή το μέρος ενός οργανισμού που αναπαράγει που παράγει τα ωάρια. Το ωάριο ορίζεται ως ο μεγαλύτερος από τους δύο γαμέτες (αρσενικό / Θηλυκό) στο ετερoγαμικό αναπαραγωγικό σύστημα, ενώ ο άλλος είναι το σπερματοζωάριο και είναι ο Αρσενικός γαμέτης. Ένα Θηλυκό άτομο δεν μπορεί να φέρει στον κόσμο ένα νέο άτομο χωρίς πρόσβαση στους αρσενικούς γαμέτες. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση του ερμαφροδιτισμού και ο οποίος (ερμαφροδιτισμός) είναι μορφή παθογένεσης στους ανώτερους οργανισμούς ενώ είναι απολύτως φυσιολογικός στους κατώτερους και κατώτατους οργανισμούς. Επίσης ορισμένοι οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν είτε με σεξουαλική επαφή είτε χωρίς (Παρουσία ερμαφροδιτισμού και φυλετικής αναπαραγωγής στο ίδιο άτομο).

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και γενικός κανόνας πίσω από τις σεξουαλικές διαφορές στα διάφορα φύλα ανάμεσα σε όλα τα είδη και η παρουσία 2 διαφορετικών φύλων φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της πολλαπλής εξέλιξης μέσα στην ροή του χρόνου. Ακόμα, τα δύο φύλα φαίνεται να έχουν διαφορετική ιστορία το ένα από το άλλο.

ΣύμβολοΕπεξεργασία

Ένα κοινό σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει το θηλυκό είναι ♀ (φαίνεται στην εικόνα παραπάνω) (Unicode: U+2640 Alt codes: Alt+12) και περιγράφεται ώς ένας κύκλος με ένα μικρό σταυρό από κάτω. Το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιείται και για τον πλανήτη Αφροδίτη.