Άνοιγμα κυρίου μενού
Καλλιέργεια μικροβίων σε τρυβλία(δοχεία petri)

Μικροοργανισμοί ονομάζονται οι ζωντανοί οργανισμοί,συνήθως μονοκύτταροι, σχετικά απλοί στην κατασκευή και τους οποίους δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι, γιατί έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1mm.

Ως μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται:


Οι μύκητες και τα πρωτόζωα έχουν διαφοροποιημένους πυρήνες με πυρηνικές μεμβράνες, για αυτό ονομάζονται ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. Τα βακτηριακά κύτταρα δεν έχουν διαφοροποιημένο πυρήνα και ονομάζονται προκαρυωτικά. Οι ιοί δεν έχουν κυτταρική δομή και δε θεωρούνται ζώντες οργανισμοί, γιατί δεν διαθέτουν την ικανότητα να αυτοδιπλασιάζονται, να αυτοεπιδιορθώνονται ή να διατηρούνται σε κατάσταση ελάχιστης εντροπίας. Πολλαπλασιάζονται ζώντας παρασιτικά μέσα σε κύτταρα. Oι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί μοιάζουν βιοχημικά με τους ανώτερους οργανισμούς.

Στους περισσότερους τομείς της Βιολογίας (Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική κ.λπ.) τα βακτήρια και οι ιοί συμβάλλουν καθοριστικά στα εργαστήρια βασικής βιολογικής έρευνας. Αυτό οφείλεται σε ένα αριθμό ιδιοτήτων, που τους καθιστούν βασικό πειραματικό υλικό. Οι ιδιότητες αυτές, είναι:

  • Απλότητα δομής και έλλειψη διαμερισματοποίησης (απουσία οργανιδίων) που διευκολύνουν δομικές και φυσιολογικές μελέτες.
  • Εύκολη ανάπτυξη σε φθηνά θρεπτικά υλικά και απλές απαιτήσεις διατήρησης.
  • Δυνατότητα απόκτησης ομοιογενούς πληθυσμού σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα.
  • Μικρός χρόνος γενιάς που επιτρέπει γενετικές μελέτες για πολλές γενιές μέσα σ' ένα λογικό χρονικό διάστημα.
  • Σημαντική ποικιλότητα σε επαναλαμβανόμενο πλαίσιο συμπεριφοράς, που επιτρέπει την επιλογή ποικίλων βιοχημικών ή βιοφυσικών ιδιοτήτων μέσα από μία δεδομένη ομάδα μικροοργανισμών.
  • Ευκολία απομόνωσης και ανάπτυξης μεταλλαγών.

Δικτυακοί τόποιΕπεξεργασία