Ο νευρικός ιστός αποτελεί την βάση του νευρικού συστήματος, το οποίο αποτελεί το σύστημα επικοινωνίας του σώματος των ζώων. Αποτελείται από κύτταρα που αντιδρούν σε ερεθίσματα και μεταβιβάζουν μηνύματα με τη μεταφορά ηλεκτρικών σημάτων.

Δείγμα νευρικού ιστού

Τύποι κυττάρων νευρικού ιστούΕπεξεργασία

Ο νευρικός ιστός αποτελείται από δύο τύπους κυττάρων, τους νευρώνες, που παράγουν και μεταφέρουν νευρικές ώσεις μέσα στον οργανισμό, και τα νευρογλοιακά κύτταρα, που τρέφουν, μονώνουν και στηρίζουν τους νευρώνες.

Λειτουργία κυττάρων νευρικού ιστούΕπεξεργασία

Χάρη στα κύτταρα αυτά, ο οργανισμός έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, να τις επεξεργάζεται και να αντιδρά, δίνοντας εντολές με τις οποίες ελέγχονται και συντονίζονται οι διάφορες λειτουργίες του. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός μπορεί να προσαρμόζεται στο εξωτερικό περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα σε ισορροπία το εξωτερικό του περιβάλλον, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση του.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Μαυρικάκη Ε., Γκούβρα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2009
  • Καστορίνης Α., Κωστάκη-Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα-Μαμάλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π., Βιολογία Α' Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1999.