Σύστημα οργάνων

ομάδα οργάνων που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας

Στη βιολογία, σύστημα οργάνων, που ονομάζεται επίσης βιολογικό σύστημα, είναι μια ομάδα οργάνων που συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Μια ομάδα συστημάτων συνθέτει έναν οργανισμό, π.χ. το ανθρώπινο σώμα .

Συστήματα

Επεξεργασία

Διακρίνουμε τα ακόλουθα συστήματα οργάνων του ανθρώπινου σώματος:

Τα συστήματα συχνά συνεργάζονται για την εκτέλεση μιας λειτουργίας. Για παράδειγμα, το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα λειτουργούν μέσω ενός κοινού οργάνου, του υποθαλάμου. Για το λόγο αυτό, τα δύο συστήματα συνδυάζονται και μελετώνται ως νευροενδοκρινικό σύστημα.