Φλέβες ονομάζονται τα αγγεία του οργανισμού που μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά. Ομοίως, με τις αρτηρίες, διακλαδίζονται σε μεγαλύτερα και μικρότερα αγγεία μέχρι τα τριχοειδή.

Φλέβα

Σχηματίζουν το φλεβικό σύστημα, το οποίο, τόσο στα άνω, όσο και στα κάτω άκρα, αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό αντλίας, με τον οποίο, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε όρθια θέση, το φλεβικό αίμα μεταφέρεται προς την καρδιά παρά την αντίθετη δύναμη της βαρύτητας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των φλεβών είναι οι βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο σε μία κατεύθυνση (από την περιφέρεια προς την καρδιά). Οι φλέβες είναι περισσότερες των αρτηριών και δεν εμφανίζουν σφυγμό. Τα φλεβίδια είναι μικρές φλέβες οι οποίες συνενουμενες σε μεγαλύτερα στελέχη τις φλέβες Επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Κάθε στιγμή οι φλέβες περιέχουν το 75% της ποσότητας του αίματος, οι αρτηρίες το 20% και τα τριχοειδή το 5%. Ανα πάσα στιγμή περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής ποσότητας αίμα στις βρίσκεται στις φλέβες και στα φλεβίδια. Έτσι οι φλέβες λειτουργούν ως δεξαμενές του αίματος.

Ταξινόμηση Επεξεργασία

Επιπολές φλεβικό σύστημα Επεξεργασία

Πρόκειται για τις φλέβες που βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Εν τω βάθει φλεβικό σύστημα Επεξεργασία

Βρίσκονται κάτω από τους μυς και επιτελούν διάφορες λειτουργίες, κυρίως απάγουν το αίμα από τους ιστούς προς την καρδιά.

Διατιτραίνουσες φλέβες Επεξεργασία

Είναι περισσότερες από 60. Φέρονται από τις φλέβες του επιπολής συστήματος και αποχετεύουν το αίμα στις φλέβες του εν τω βάθει συστήματος ή στους φλεβώδεις κόλπους.

Φλεβώδης πόρος Επεξεργασία

Εμβρυϊκή δομή που παίζει ρόλο στην επιστροφή του φλεβικού αίματος από τον πλακούντα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία