Αρτηρία

αγγείο του ανθρώπινου οργανισμού που μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα εκτός από τους πνεύμονες

Αρτηρίες (αγγλ. Arteries) ονομάζονται τα αγγεία του ανθρώπινου οργανισμού που μεταφέρουν οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα. Όσο απομακρύνονται από την καρδιά, διακλαδίζονται και σχηματίζουν όλο και μικρότερα αγγεία, μικρότερες αρτηρίες και αρτηρίδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στα τριχοειδή αγγεία.

Ιστολογία Επεξεργασία

Οι αρτηρίες αποτελούνται, όπως και τα υπόλοιπα αιμοφόρα αγγεία, από τρεις συγκεχυμένους χιτώνες, τον έσω, τον μέσο και τον έξω χιτώνα. Ο έσω χιτώνας αποτελείται από μια στιβάδα ενδοθηλιακών κυττάρων που επενδύουν την εσωτερική επιφάνεια των αγγείων και από ποικίλη ποσότητα υπερενδοθηλιακού συνδετικού ιστού. Περιβάλλει τον αυλό του αγγείου, τη περιοχή από την οποία μεταφέρεται το αίμα. Προς τα έξω ο έσω χιτώνας των αρτηριών περιλαμβάνει τον έσω ελαστικό υμένα. Ο μέσος χιτώνας είναι συνήθως ο παχύτερος από τους τρεις χιτώνες. Αποτελείται από κυκλικώς διατεταγμένα λεία μυϊκά κύτταρα και ινοελαστικό συνδετικό ιστό. Το ελαστικό στοιχείο αυτού του ιστού παρουσιάζει αύξηση παράλληλα με την αύξηση του μεγέθους του αγγείου. Ο έξω χιτώνας είναι ο πιο εξωτερικός χιτώνας του αγγείου και αποτελείται από ινοελαστικό συνδετικό ιστό και είναι πλούσιος σε κολλαγόνο. Στα μεγαλύτερα αγγεία περιέχει αγγεία των αγγείων, μικρά αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα τον έξω και τον μέσο χιτώνα αυτών των αγγείων.

Τύποι αρτηριών Επεξεργασία

 
Οι αρτηρίες του ανθρώπινου οργανισμού

Οι αρτηρίες διακρίνονται σε τρεις τύπους: ελαστικές, μυϊκές και αρτηρίδια.

Ελαστικού τύπου αρτηρίες Επεξεργασία

Οι ελαστικού τύπου αρτηρίες (ή μεταφορικές αρτηρίες) είναι οι μεγαλύτερες και δέχονται αίμα κατευθείαν από την καρδία. Ως αποτέλεσμα του τελευταίου δέχονται μεγάλες περιοδικές μεταβολές της πίεσης του αίματος. Για να αντισταθμίσουν αυτές τις αλλαγές, τα τοιχώματα αυτών των αρτηριών διαθέτουν άφθονες ελαστικές ίνες. Οι ίνες πέρα από τη στερεότητα και δυνατότητα διάτασης των αγγείων που προσφέρουν, διατηρούν σταθερή τη πίεση του αίματος στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο καρδιακών παλμών.

Στις αρτηρίες αυτού του τύπου περιλαμβάνονται η αορτή, οι κοινές καρωτίδες και οι υποκλείδιες αρτηρίες.

Μυϊκού τύπου αρτηρίες Επεξεργασία

Στις αρτηρίες μυϊκού τύπου ανήκουν οι περισσότερες από τις αρτηρίες του σώματος. Ο μέσος χιτώνας τους αποτελείται κατ’ εξοχήν από πολλά στρώματα λείων μυϊκών κυττάρων. Αυτές οι αρτηρίες διανείμουν το αίμα στα διάφορα όργανα.

Αρτηρίδια Επεξεργασία

Τα αρτηρίδια αποτελούν τις μικρότερες αρτηρίες και έχουν το ρόλο να ρυθμίζουν την πίεση του αίματος. Τα μεταρτηρίδια αποτελούν τις απολήξεις των αρτηριδίων. Έχουν διάμετρο μικρότερη από 100 μικρομέτρα. Τα αρτηρίδια διανείμουν το αίμα στα δίκτυα τριχοειδών αγγείων.

Κακώσεις αρτηριών[1]

Σε περιπτώσεις κακώσεων αρτηριών, όπως λ.χ. διατομή επιπολής μηριαίας αρτηρίας, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση φλεβικού μοσχεύματος (π.χ. χρήση σαφηνούς φλέβας), είτε χρήση συνθετικού μοσχεύματος τύπου πολυτετραφθοροαιθυλενίου(PTFE).

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Mulita, Francesk (2020). «Research gate». Superficial Femoral Artery Transection from Penetrating Trauma of the Right Thigh. Journal of Clinical and Medical Images. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία