Θυμίνη

αζωτούχος βάση (πυριμιδίνη) που συμμετέχει στη δομή του νουκλεικού οξέος DNA
Θυμίνη
Χημική Ονομασία 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Χημικός Τύπος C5H6N2O2
Μοριακή Μάζα 126.11 g/mol
Σημείο Τήξης 316 - 317 °C
Νούμερο CAS 65-71-4
SMILES CC1=CNC(NC1=O)=O
Chemical structure of thymine


Η θυμίνη (γνωστή και ως 5-μεθυλο-ουρακίλη) είναι μια από τις δύο βάσεις πυριμιδίνης που συμμετέχουν στη δομή του DNA (η άλλη είναι η κυτοσίνη). Στο DNA η θυμίνη (T) συνδέεται πάντα με αδενίνη (Α) μέσω του σχηματισμού δύο δεσμών υδρογόνου.

Η θυμίνη υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν συμμετέχει στη δομή του RNA. Στο RNA το ρόλο της θυμίνης (T) τον έχει η ουρακίλη (U).

Σύνδεση της θυμίνης με δεοξυριβόζη δίνει το νουκλεοσίδιο δεοξυθυμιδίνη, ευρύτερα γνωστό ως θυμιδίνη. Προσθήκη μιας, δύο ή τριών φωσφορικών ομάδων στην θυμιδίνη δίνει TMP, TDP και TTP (μόνο-, δι-, τρι-, φωσφορική θυμιδίνη) αντίστοιχα.

Μια πειραματική μεθοδολογία στη Βιολογία αφορά τη χρήση ραδιενεργού θυμιδίνης προς μέτρηση του ρυθμού ενσωμάτωσής της, στο DNA διαρκώς διαιρούμενων κυττάρων (συνήθως καρκινικών).

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία